Asbest

Dit is een verzamelnaam voor mineralen die natuurlijk voorkomen. Deze bestaan uit kleine vezels die zeer gevaarlijk zijn bij inademing. In de 20ste eeuw was asbest een zeer geliefd materiaal in de woningbouw. Het heeft enkele goede eigenschappen zoals isolerend zijn, sterk zijn en het is hittebestendig. Asbest komt voor in bouwmaterialen zoals golfplaten en leien. Nu is de productie en het gebruik van asbesthoudende materialen verboden, gelukkig maar. Asbest is zeer gevaarlijk voor de gezondheid, het kan onder meer kanker en allerlei asbest gerelateerde ziekten veroorzaken. Het gevaar treedt op wanneer de asbestvezels loskomen. Dit kan optreden wanneer de asbesthoudende materialen in slechte staat zijn en indien er bewerkingen zoals zagen en schuren of de verwijdering ervan worden uitgevoerd.

De verwijdering van asbest is in het kader van milieu en volksgezondheid is dit toch aan te raden. Bij de verwijdering is voorzichtigheid heel belangrijk.

Enkele regels en tips over asbest en de verwijdering van asbest vindt u via deze link en op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Laatst gewijzigd op: 16/03/18

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be