Kapvergunningen

Voor het rooien van bomen die op 1,3 meter hoogte een omtrek van 1 meter hebben heeft een u stedenbouwkundige vergunning nodig. Uitzondering hierop is wanneer de bomen op een huiskavel staan op minder dan 15 meter van uw huis en geen deel uitmaken van het openbaar domein of van een bos.

Voor meer informatie aangaande de stedenbouwkundige vergunning kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

Wanneer het gaat om bomen in bosverband moet de kapvergunning aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Wanneer het vellen van bomen gekoppeld is aan bouw- of verkavelingsplannen, dan worden door de architect/bouwpromotor/projectontwikkelaar alle bestaande bomen op een grondplan aangeduid, met vermelding van de te rooien bomen.  De toelating tot het rooien van bomen wordt samen met de stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd.

Voor het ontbossen van een stuk grond of een deel van een stuk grond, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Met ontbossing wordt bedoeld dat het bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en dat aan het stuk grond een ander gebruik wordt gegeven.

Informatie:

Agentschap Natuur en Bos

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be