Terrein aanlegwerken

Enkele voorbeelden van terrein aanlegwerken zijn:

  • ontbossen,
  • grond gebruiken voor opslag afgedankte voertuigen, parkeren van voertuigen,
  • plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, enzovoort,
  • recreatieve terreinen aanleggen, tennisterrein, voetbalterrein, enzovoort.

 De toelating kan je vragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Voor meer informatie kan je terecht op de website : Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen : vergunningen

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be