Reliëfwijzigingen

De wetgeving ruimtelijke ordening bepaalt dat voor aanmerkelijke reliëfwijzigingen een stedenbouwkundige vergunning nodig is.
Als aanmerkelijke reliëfwijziging wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.
Enkele voorbeelden van reliëfwijzigingen waarbij de aard of functie van het terrein wijzigt, zijn het afgraven van een 10 centimeter dikke humuslaag in natuurgebied,
het aanleggen van parkeerplaatsen op een weiland in landbouwgebied door het ophogen met steenslag.

Deze werken zijn vergunningsplichtig ook al gaat het maar over enkele centimeter.

Ook als de aard of functie van het terrein dezelfde blijft, kan een reliëfwijziging aanmerkelijk zijn, omwille van zijn omvang.

Meer informatie:

Website Ruimtelijke Ordening Vlaanderen

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be