Vellen hoogstammige bomen

Voor het vellen van alleenstaande bomen en bomen in lijnverband is een stedenbouwkundige vergunning nodig die afgeleverd wordt door de dienst ruimtelijke ordening.

Deze vergunning is nodig voor hoogstammige bomen (d.i. bomen met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter boven het maaiveld).

Meer informatie betreffende stedenbouwkundige vergunningen kan u vinden op de volgende link : Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen (vergunningen) 

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be