Ontbossen

Om te voorkomen dat de bosoppervlakte in Vlaanderen verder achteruitgaat is er een ontbossingsverbod van kracht, volgens het Bosdecreet van 13 juni 1990. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Dit mag in woongebied of industriegebied .

Je moet hiervoor een vergunning vragen en een compensatievoorstel indienen.

Meestal gebeurt deze compensatie door het betalen van een zogenaamde bosbehoudsbijdrage aan de overheid. Dit geld wordt in principe gebruikt om gronden aan te kopen om nieuwe bossen, zgn. compensatiebossen aan te planten.

Een tweede mogelijkheid om te compenseren is door zelf een compensatiebos aan te planten. Dit kan echter niet om het even waar, bv niet in woongebied, woonuitbreidingsgebied en industriegebied. 

Een derde mogelijkheid is om een overeenkomst af te sluiten met de eigenaar van een stuk grond. De eigenaar van deze grond zal hierop een compensatiebos aanplanten.

Meer informatie:
Website Boscompensatie
Website Natuur en Bos

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be