6. Stedenbouwkundige vergunningen

Wie wil bouwen of verbouwen moet over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig?

  •  Voor bouwwerken
  •  Voor ontbossen
  •  Hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van een bos
  •  Voor reliëfwijzigingen
  •  Een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten
  •  Voor gebruikswijzigingen
  •  In een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen
  •  Publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen
  •  Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad
  •  Andere gevallen

Informatie :
Meer informatie betreffende vergunningen kan je vinden op de volgende link : Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen (vergunningen)

Laatst gewijzigd op: 16/03/18