Bekendmakingen R.O.

  • Openbaar onderzoek n.a.v. Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ter Heide’

01 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Ter Heide’, bestaande uit een verordenend grafisch plan, plan bestaande feitelijke toestand (luchtfoto), plan met de bestaande juridische toestand, plan met eventuele planbaten, - planschade, een toelichtingsnota en verordenende stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 25 januari 2018, voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis, Dorpsstraat 2 in Laarne van vrijdag 2 maart 2018 tot en met maandag 30 april 2018. De documenten kan u ook hier raadplegen.
Inkijken van de documenten kan alle werkdagen tijdens de kantooruren van de dienst ruimtelijke ordening. Raadpleeg hiervoor www.laarne.be.

Wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft, kan die schriftelijk of digitaal overmaken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Dorpsstraat 2, 9270 Laarne, uiterlijk tegen maandag 30 april 2018.’

Archief

tot 15 september 2015

tot 4 augustus 2015

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be