1. Voorbespreking vergunningen: pré-adviesformulier

Indien uw vraag complex is, zal een afspraak vastgelegd worden. Er zal gewerkt worden met een ontvangstformulier, het zogenaamde pré-adviesdossier. U krijgt dit formulier mee aan het snelloket of het wordt u digitaal doorgestuurd. Vervolgens bezorgt u het ingevulde formulier aan de dienst Grondgebiedszaken, en een deskundige neemt contact met u op voor een afspraak.

De voorbespreking is steeds richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een vergunning, een bepaald plan van aanpak, … . Een van de collega’s van de dienst Grondgebiedszaken zal de randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als aanvrager eerder hebt binnengebracht via het formulier.

Laatst gewijzigd op: 10/10/19