Tegemoetkoming voor incontinente patiënten

De gemeente Laarne voorziet jaarlijks 20 gratis huisvuilzakken voor incontinente patiënten die thuis verzorgd worden. Dit geldt niet voor kleine kinderen; zij gebruiken immers best herbruikbare luiers.

Voorwaarden

  • Incontinent zijn en thuis verzorgd worden
  • Gedomicilieerd zijn in de gemeente op een adres waar de milieubelasting correct is betaald.

Procedure / Wat te doen?

  • Een geldig doktersattest bezorgen aan de financiële dienst (2de verdieping in het oud-gemeentehuis), waarop duidelijk vermeld staat dat de aanvrager incontinent is. Dit attest moet wel jaarlijks vernieuwd worden!
  • Na voorlegging van dit attest ontvangt men 20 gratis huisvuilzakken

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Financiën

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 34
F 09/366 29 70
rekendienst@laarne.be
facturen@laarne.be