Tegemoetkoming voor incontinente patiënten

De gemeente Laarne voorziet jaarlijks 20 gratis huisvuilzakken (30L of 60L) voor incontinente patiënten die thuis verzorgd worden. Dit geldt niet voor kleine kinderen; zij gebruiken immers best herbruikbare luiers.

Voorwaarden

  • Incontinent zijn en thuis verzorgd worden, niet in een woon-of zorgcentrum
  • Gedomicilieerd zijn in de gemeente in het jaar van de aanvraag en op een adres waar de milieubelasting correct is betaald.

Procedure / Wat te doen?

  • NIEUW sinds 1/1/2020: De gratis huisvuilzakken worden toegekend op voorlegging van een (kopie van een) attest van de mutualiteit voor de vermelde aandoening. Dit attest wordt ingevuld door de (huis)arts en bevestigd door de adviserend geneesheer. Het attest blijft drie jaar geldig.
  • Na voorlegging van dit attest ontvangt men 20 gratis huisvuilzakken

Laatst gewijzigd op: 27/01/20

Financiën

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 34
F 09/366 29 70
rekendienst@laarne.be
facturen@laarne.be