Woonpremies en -subsidies

Federale overheid
Vlaamse Energiepremies en lening

Wonen-Vlaanderen bevordert samen met haar partners kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle inwoners van Vlaanderen in het bijzonder de meest kwetsbaren. Vanuit dit uitgangspunt ontwikkelden zij diverse steunmaatregelen, subsidies, premies en leningen.

Provincie

Als je een woning in Oost-Vlaanderen koopt, bouwt of verbouwt, kan je een aanvullende provinciale lening aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan 37 782,00 EUR indien je alleenstaand bent of 50 376,00 EUR indien je een gezin hebt of samenwoont. Deze bovengrens wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Je mag bij deze bovengrens nog 5% per persoon ten laste bijtellen (of 10% per persoon met een handicap ten laste).
  • De geschatte verkoopwaarde van je woning ligt niet hoger dan
    179 000,00 EUR. Deze waarde mag je met 5% verhogen per persoon ten laste.
  • De woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt, is de enige woning die je in volle eigendom bezit.
  • Je hebt nog steeds een hypothecaire lening lopen voor die woning.
  • De terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar.
  • Je betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag via domiciliëring.
  • Maximum bedrag: 12 000 EUR.

Meer info over de provinciale aanvullende lening vind je hier

EANDIS

Aardgas en elektriciteit komen over een distributienetwerk van leidingen (lage- of middendruk) en kabels (laag- of middenspanning) tot bij jou thuis of op het werk. Dat netwerk beheren, is de hoofdopdracht van Eandis ('Eandis System Operator'). Eandis staat dan ook voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en DIStributie.

Wat die exploitatie inhoudt? Eandis bouwt en onderhoudt bijvoorbeeld de distributienetten, verzorgt de aansluitingen bij je thuis of op kantoor, lost storingen en defecten in het net op , neemt je meterstanden op ... 

Eandis kreeg ook een maatschappelijke opdracht mee. Zo bevorderen we het zuinig verbruik van energie. Particulieren en gemeenten kunnen bij ons terecht voor advies over rationeel energiegebruik (REG): energiebewust (ver)bouwen, energiezuinige installaties ... Als je energiebesparende investeringen doet, kun je bij Eandis bovendien een REG-premie aanvragen.

Overzicht van de verschillende REG-premies (2016) vanuit Eandis vind je hier

Laatst gewijzigd op: 31/08/17