Huiskatten - sterilisatie en castratie

Via subsidies wil de gemeente eigenaars van katten stimuleren om hun huiskat te laten steriliseren of castreren. Op deze manier wil ze de overpopulatie van zwerfkatten aanpakken.

Voorwaarden:

- De aanvrager, i.e. de eigenaar van de huiskat, is gedomicilieerd in Laarne.

- De subsidie kan slechts eenmaal om de drie jaar aangevraagd worden door hetzelfde gezin.

- De sterilisatie of castratie van de huiskat wordt uitgevoerd door een erkende dierenarts met een praktijk in de gemeente Laarne. De dierenarts attesteert het aanvraagformulier.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient in het aanvraagformulier voor sterilisatie of castratie huiskatten in te vullen, laten ondertekenen door de dierenarts en af te leveren aan de milieudienst Laarne na de eigenlijke sterilisatie of castratie.

Meer informatie vindt u in het subsidiereglement voor steriliseren of castreren huiskatten. U kan ook steeds terecht bij de milieudienst via milieu@laarne.be of 09/365.46.18.

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be