Hemelwater

Wanneer u een hemelwaterput  plaatst bij een bestaande woning, kan u van de gemeente een premie bekomen.

  • Aanvraagvoorwaarden: De hemelwaterput  dient te voldoen aan de code van goede praktijk.
  • Toekenningsvoorwaarden: De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Bij de aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ter beschikking. Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente zich er van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is.

  • Premiebedrag: De premie voor een hemelwaterput bedraagt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 500 euro

Links:

Energiesparen

Eandis

Premiezoeker

Bouwen, wonen en energie

Laatst gewijzigd op: 1/08/18

Dienst Grondgebiedszaken algemeen

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70