Zwaluwen

Eén zwaluw maakt de lente niet (meer). Hoog tijd voor actie!

Elk jaar opnieuw kondigt de terugkeer van de zwaluwen een nieuwe lente aan. Spijtig genoeg zijn er de laatste jaren hoe langer hoe minder zwaluwen. Wij willen dat deze geliefde vogels ook de komende jaren de lente blijven aankondigen! Daarom zet het gemeentebestuur samen met het Regionaal Landschap Schelde-Durme een beschermingsproject rond zwaluwen op.

Zwaluw: what's in a name?

Iedereen kent 'de zwaluw'. Alleen de ingewijden weten dat de volksnaam 'zwaluw' eigenlijk enkele vogelsoorten groepeert. Drie van deze soorten zijn goed gekend omdat ze dicht bij de mens leven.

De boerenzwaluw is ongetwijfeld de meest gekende zwaluwsoort. Deze sierlijke vogel met het rode masker broedt in het platteland op boerenerven. Hier bouwt hij zijn nest in donkere hoeken van stallen en schuren.

Hangen er zwaluwnesten aan de gevel van je huis? Dan broeden hier ongetwijfeld huiszwaluwen. Deze zwaluwsoort met witte borst metselt zijn kunstige nest uit modder immers vast aan gebouwen in dorpen en stadsranden.

Ook in steden en grotere gemeentekernen zie je 's zomers zwaluwachtige vogels rondvliegen. Het gaat hier om gierzwaluwen, die nestelen in spleten en kieren van oude gebouwen.

Zwaluwenproject

Nestplaatsen voor huiszwaluw:

Huiszwaluwen zijn in onze gemeente zeer zeldzaam geworden. Voor zover gekend vind je ze bij ons enkel nog in Kalken in de Vaartstraat.

Woon je vlakbij deze huiszwaluwkolonie ? Dan kan jij misschien jouw steentje bijdragen om deze kolonie in stand te houden!

Gemeentelijke subsidie voor huis- en boerenzwaluw:

Hangt er een huiszwaluwennest aan jouw gevel? Of ben je landbouwer en broeden er boerenzwaluwen in je stal? Jouw gastvrijheid draagt zeker bij tot het behoud van de zwaluwen in onze gemeente ! Het gemeentebestuur waardeert dit, en kent hiervoor een jaarlijkse subsidie toe. Voor meer info over deze subsidie kun je contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst.

Gemeentelijke subsidie nestgelegenheid gierzwaluw

Door renovatie van oude gebouwen verdwijnen heel wat geschikte nestgelegenheden voor de gierzwaluw. Hierdoor gaat het aantal gierzwaluwen sterk achteruit. Om deze achteruitgang te stoppen geeft de gemeente een subsidie aan particulieren die aan hun woning nestgelegenheid voor de gierzwaluw voorzien. Ook over deze subsidie kun je meer info bekomen bij de gemeentelijke milieudienst.

Zwaluwenmeldpunt

Weten waar zwaluwen broeden is van het grootste belang voor het behoud van deze prachtige vogels.

Vaak weet enkel de gelukkige eigenaar dat er een huiszwaluwnest hangt aan zijn gevel, of dat er regelmatig een gierzwaluw uit een spleet van onder zijn dakgoot komt gevlogen. Ook de landbouwer weet vaak als enige dat een koppel boerenzwaluw zijn stal heeft uitgekozen voor het grootbrengen van jongen.

Om zicht te krijgen op waar er in onze gemeente zwaluwen broeden vragen wij jouw hulp. Heb jij weet van een broedplaats of kolonie zwaluwen bij jouw thuis of in de buurt? Meld dit aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Dit kan via zwaluwenmeldpunt, maar ook via brief, fax of telefoon.

Meer weten?

Alle info over de zwaluw én de zwaluwactie kun je ook terugvinden op de website van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

Aanvraagformulier en reglement subsidies huis- en boerenzwaluwen

Aanvraagformulier en reglement subsidies gierzwaluwen

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be