Verenigde Eigenaars

De Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke belangengroep die sinds 40 jaar de belangen van eigenaars verdedigt. Ze richten zich tot :

  • de eigenaar-bewoner
  • de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, kantoorruimtes, landbouw- of recreatieve eigendommen
  • de eigenaar van bebouwde of onbebouwde gronden
  • de mede-eigenaars
  • de patrimoniale vennootschappen
  • professionals inzake onroerend goed.

De Verenigde Eigenaars is ook een ledenorganisatie. In ruil voor een lidgeld kan men een jaar lang beroep doen op dienstverlening (o.a. gratis telefonisch advies, automatische indexdienst)  en ontvangt men het ledenblad.
Het lidgeld voor particuliere eigenaars bedraagt 65 euro per jaar en voor professionelen van het vastgoed en mede-eigendommen 149 euro per jaar

Noot : voor brieven, persoonlijk consult,… dienst vaak nog apart te worden betaald. Meer info vindt u op de website van de Verenigde Eigenaars

  • Afdeling GENT : Secretariaat Koningin Elisabethlaan 5 - 9000 Gent / Tel: 09/324.90.80 / Fax: 09/324.90.82

  • Afdeling DENDERMONDE – AALST : Secretariaat Aalstersestraat, 41 te 9280 Lebbeke (Wieze)

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Woondienst

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 11
F 09/366 29 70
woondienst@laarne.be