Huurdersbond

De Huurdersbond verdedigt de belangen van de huurders. Ze geeft juridisch advies rond huren en wonen aan alle private en sociale huurders en kandidaat-huurders. De Huurdersbond wijst de huurder op zijn rechten en plichten. Hij verleent een volwaardige rechtshulp waaronder het opstellen van brieven en verzoeken.

De Huurdersbond kan niet optreden voor de rechtbank aangezien dit wettelijk voorbehouden is aan advocaten. Voor handelshuur of pacht kan men niet terecht bij een huurdersbond. Ook aan verhuurders wordt geen huuradvies gegeven. Zij kunnen terecht bij het eigenaarsverbond.

De Huurdersbond is ook een ledenorganisatie. In ruil voor een lidgeld kan men een jaar lang beroep doen op juridisch advies en ontvangt men het Huurdersblad. Vanaf mei 2017 veranderen de tarieven voor individueel lidgeld zijnde 20 euro per jaar i.p.v. 17 euro. Alle aangesloten huurders die over een e-mail adres beschikken, en die kiezen om het Huurdersblad te ontvangen, krijgen dit vanaf mei 2017 langs elektronische weg i.p.v. met de post.

Meer info vindt u op de website van de huurdersbond 

Voor eenvoudige huurvragen kan u ook steeds terecht bij de woondienst (Els Jacobs) – 09 365 46 11 of woondienst@laarne.be
Voor personen die het financieel moeilijk hebben werd er een collectief abonnement afgesloten, zij kunnen gratis worden doorverwezen.

Huurdersbond Oost-Vlaanderen - Centraal Secretariaat Gent
Grondwetlaan 56B
9040 Sint-Amandsberg (Gent)
Tel : 09 223 28 77 of 09 223 63 20
E-mail: huurdersbond.o-vl@telenet.be

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Woondienst

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 11
F 09/366 29 70
woondienst@laarne.be