Klachten Ruimtelijke Ordening

Wat zijn bouwmisdrijven?

Er zijn heel wat verschillende soorten bouwmisdrijven.

Het duidelijkste misdrijf is het bouwen zonder vergunning. Ook het bouwen in strijd met de vergunning of na verval van de vergunning (een stedenbouwkundige vergunning is 2 jaar geldig) worden beschouwd als overtreding.

Hetzelfde geldt voor personen die werken uitvoeren in strijd met de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, plan van aanleg, verkavelingsplan of verordening.
Ook notarissen, immobiliënkantoren e.d. die geen of verkeerde informatie over een eigendom verstrekken, begaan een stedenbouwkundige overtreding.

Informatie over een bouwmisdrijf

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan u terecht voor informatie over de vergunde toestand van een goed. 

De dienst houdt ook een register bij van alle gekende bouwovertredingen die werden uitgevoerd op het grondgebied van Laarne.

Wetgeving

Alle informatie betreffende wetgeving inzake ruimtelijke ordening vind je hier :

ruimtelijke ordening in Vlaanderen (Codex RO)

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be