Bodemattest

Bij het sluiten van een overeenkomst tot overdracht (verkoop, pacht, huur opstal, schenking onder levenden, leasing) van gronden, moet door de verkoper bij Ovam een bodemattest aangevraagd worden.
Gaat het hierbij om gronden waar activiteiten plaatsvinden of plaatsvonden of waar bodemverontreinigende inrichtingen gevestigd zijn of waren, dan moet de verkoper een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Uit het bodemonderzoek zal blijken of de bodem al dan niet verontreinigd is en of de bodem gesaneerd moet worden.

Het bodemattest moet tijdig bij Ovam aangevraagd worden zodat het kan afgeleverd worden door het afsluiten van een overeenkomst. De inhoud van het bodemattest wordt overgenomen in de onderhandse akte waarin de overdracht van de gronden wordt vastgelegd. Zo wordt de kandidaat-koper ingelicht over de eventuele verontreiniging.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Milieudienst of bij uw notaris.

Laatst gewijzigd op: 30/08/17

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be