Planologisch attest

Een planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan blijven op de plaats waar het gevestigd is en welke de (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden zijn op korte en lange termijn.

Elk bedrijf dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of bijzonder plan van aanleg (BPA) nodig heeft in geval van uitbreiding of herbouwen kan een planologisch attest aanvragen.

Meer informatie:

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen (Codex RO)

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be