Conformiteitsattest

Een woning of kamer die verhuurd wordt, moet voldoen aan een aantal minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning of kamer voldoet aan deze opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, is geen huurvergunning en kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder bij het gemeentebestuur (woondienst) .

De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daartoe bestemde aanvraagformulier. De retributie voor het attest kost 62,50 euro.

Werkwijze :

  • indienen van ingevuld aanvraagformulier + bijlagen
  • betalen van retributiekost
  • plaatsbezoek – woningscreening a.d.h.v. het technisch verslag
  • melding op het college van Burgemeester en Schepenen
  • uitreiken van het conformiteitsattest door de Burgemeester indien blijkt dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen

Het attest is 10 jaar geldig, ook na verkoop van de woning. Het attest vervalt automatisch bij een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd.

Belangrijk

Indien blijkt dat er voor de woning/kamer geen conformiteitsattest kan worden afgeleverd dan voldoet deze per definitie niet aan de minimale kwaliteitseisen inzake veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit voor verhuur. Indien het pand niet wordt verhuurd/bewoond kan worden afgesproken welke werken moeten worden uitgevoerd in functie van de minimale kwaliteitseisen alvorens opnieuw te worden verhuurd/bewoond.
Is / Wordt het pand verhuurd/bewoond, dan wordt automatisch de procedure ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid opgestart.

Bijlagen

Laatst gewijzigd op: 30/08/17

Woondienst

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 11
F 09/366 29 70
woondienst@laarne.be