Digitaal Loket Burgerzaken

Voor de elektronische aanvragen bij de dienst Burgerzaken kan u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart om de correcte gegevens te laten uitlezen.

Alle informatie over kaartlezers en hoe je de elektronische identiteitskaart moet gebruiken op jouw computer, kan je nalezen op eid.belgium.be

Het elektronisch loket is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk.

kaartlezer2

Wij adviseren om steeds de meest recente browserversie te gebruiken om met het Digitaal Loket te werken, of in elk geval minimaal:

  • Firefox 43
  • Explorer 8.0 voor Windows XP, 9.0 voor Windows Vista, 10.0 voor Windows 8 en 11.0 (Edge) voor Windows 7, 8.1 en 10
  • Chrome 47

Dienst Bevolking

info

aanvraag gezinssamenstelling

Aanvraag gezinssamenstelling

info

Aangifte adreswijziging

Een aankomst in de gemeente, een adreswijziging binnen de gemeente, een adreswijziging naar het buitenland

info

Aanvraag bewijs aangifte vertrek buitenland

Aanvraag historiek van adressen

Aanvraag bewijs van woonst

Aanvraag  bewijs inschrijving op adres

info

Aangifte registratie laatste wilsbeschikking

een verklaring registreren, een verklaring annuleren, keuze voor crematie en verstrooiing, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst .....

info

Aanvraag attest laatste wilsbeschikking

Aanvraag nationaliteitsbewijs

Aanvraag attest verklaring afstand van organen

Aangifte verklaring afstand van organen

info

Aangifte wijziging beroep

Hier kan je uw wijzing beroep elektronisch doorgeven

info

Aanvraag reistoelating minderjarige

info

Wettelijke samenwoning

Keuze tussen en wettelijke samenwoning met of zonder notariële akte

Dienst Burgerlijke stand

info

Attesten en uittreksels burgerlijke stand

Een uittreksel uit de geboorte akte, een afschrift van de geboorteakte ...., erkenning, adoptie, huwelijk, ....

Strafregister

info

Uittreksel uit het strafregister

Hier hebt u de keuze tussen Model 1 en Model 2 (werken met minderjarigen)

openbaarheid van bestuur

aanvraagformulier

Dit formulier is bestemd voor iedereen  die een

bestuursdocument wil inkijken of er een afschrift van wil bekomen.

Laatst gewijzigd op: 01/08/18