Klachtencoördinator

De klachtencoördinator behandelt allerhande klachten inzake de gemeentelijke dienstverlening, met uitzondering van klachten inzake mandatarissen. Deze klachten worden geregeld via de deontologische code voor de raadsleden.

De klachten kunnen aan het loket, schriftelijk of per mail ingediend worden. Het gevolg dat aan de klacht gegeven wordt, wordt na onderzoek eveneens schriftelijk medegedeeld aan de klager.

Anonieme klachten worden niet behandeld.

Klachten & meldingen

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 25
F 09/366 29 70
klachten@laarne.be