Grondgebiedszaken

Naar aanleiding van de invoering van de Digitale Bouwaanvraag en Omgevingsvergunning opteren we voor een nieuw dienstverleningsconcept voor de dienst Grondgebiedszaken, dit om u nog gerichter en professioneler te kunnen helpen. Voortaan worden al uw vragen multidisciplinair behandeld, waardoor uw vraag of dossier vanuit verschillende gemeentelijke invalshoeken (milieu, stedenbouw, mobiliteit, …) bekeken zal worden.

Hieronder vindt u terug op welke wijze we u graag verder helpen met al onze producten inzake grondgebiedszaken, gaande van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (binnenkort : omgevingsvergunning), over innames openbaar domein en mobiliteitsvragen tot openbare werken.

1) Website = eerste infokanaal = Laarne gaat voor radicaal digitaal!

Op onze gemeentelijke website vindt u reeds heel wat informatie terug, met links naar diverse partners, overheidsinstanties en digitale aanvraagformulieren betreffende o.a. subsidies en vergunningen.

2) Het fysieke en telefonische loket in het gemeentehuis van Laarne, waar u terecht kan voor de volgende vragen:

Het nieuwe snelloket grondgebiedszaken is uw eerste aanspreekpunt voor louter basisinformatie over uw (ver)bouwproject,milieu, mobiliteit en grondgebiedszaken. Dit is het fysieke loket in het gemeentehuis en telefonisch op het nr. 09/365 46 10). De gewijzigde openingsuren zijn:

  • elke voormiddag: 9u tot 11u45 (vrijdag tot 12u45)
  • dinsdagavond: van 16u tot 18u45

Er wordt u een kort en bondig antwoord gegeven op basisvragen zoals bvb. :

  • Wat is de bestemming van het perceel waarop ik wil (ver)bouwen
  • Hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren? Volstaat een melding of zijn de werkzaamheden vrijgesteld? Heb ik een architect nodig ? Moet ik me houden aan specifieke regelgeving ?
  • Ik word geconfronteerd met een rattenprobleem. De straatlampen branden niet in mijn straat. Ik wil een container plaatsen voor een verbouwing op straat, …Wat moet ik doen ?
  • Ik stel een milieuovertreding vast : hoe meld ik dit ?
  • Ik heb een huiswater- of elektriciteitsaansluiting nodig. Wat moet ik hiervoor doen ?

Indien uw vraag complex is, zal een afspraak vastgelegd worden.

3) Afspraakmoment: hoe verloopt de voorbespreking en wat kunt u verwachten?

Er zal gewerkt worden met een ontvangstformulier, het zogenaamde “pré-adviesdossier”. U krijgt het formulier mee aan het snelloket of het wordt u digitaal doorgestuurd. U bezorgt het ingevuld formulier aan de dienst grondgebiedszaken en een deskundige neemt contact met u op voor een afspraak.

De voorbespreking is steeds richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een vergunning, een bepaald plan van aanpak, … . Een van de collega’s van de dienst grondgebiedszaken zal de randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die u als aanvrager eerder hebt binnengebracht via het formulier.

Het is, zeker in stedenbouwkundige dossiers, niet steeds mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat u geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat u nog wordt doorverwezen naar andere diensten zoals de brandweer, de Polder Van Belham, het Agentschap Wegen en Verkeer.

Afspraken worden voornamelijk gepland op dinsdagavond tussen 16 en 19u, maar kunnen in samenspraak met u en afhankelijk van de materie en het dossier, ook op andere momenten tijdens de werkuren.

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be

Openingsuren

Elke voormiddag: 9u tot 11u45 (vrijdag tot 12u45)
Op dinsdagavond: van 16u tot 18u45