Algemeen directeur

24 - Ellen Leroy - 02

De algemeen directeur, Mevr. Ellen Leroy, heeft de leiding over alle gemeentediensten en de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW). Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.

De algemeen directeur, voorheen gemeentesecretaris, is ook bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Ze leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en om een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 22
F 09/366 29 70
ellen.leroy@laarne.be