Financieel directeur

27 - Carine Raes - 01

De financieel directeur, Mevr. Carine Raes, staat - samen met de algemeen directeur en in overleg met het managementteam (MAT) - in voor de opmaak van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering voor gemeente en OCMW. Ze is verantwoordelijk voor het voeren en afsluiten van de boekhouding, voor de financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer.

Tevens staat ze in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van gemeente en OCMW, alsook voor het debiteurenbeheer.

Contact

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 30
F 09/366 29 70
financieel_beheerder@laarne.be