Technisch uitvoerende dienst

De technische uitvoerende dienst die gevestigd is in de burelen in de Colmanstraat 51, 9270 Laarne is onder meer verantwoordelijk voor :

  • het onderhoud van gemeentewegen, bermen en grachten;
  • de aanplant en het onderhoud van plantsoenen;
  • het inrichten van speelpleintjes;
  • het onderhoud van de kerkhoven;
  • herstellingen aan wegen en voetpaden;
  • herstellingen en verfraaiingswerken aan gemeentegebouwen;
  • beperkte rioleringswerken en rioolaansluitingen;
  • logistieke ondersteuning (aanleveren, vervoer en afbraak materiaal) bij evenementen en organisaties
  • verzorgen winterdienst wegen

Contact

Colmanstraat 51
Laarne
T 09-366 51 76
F 09-369 64 28
Technische.Dienst@laarne.be

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag
8u - 16u