Containerpark

OPGELET: gewijzigde dienstverlening n.a.v. de coronacrisis - zie www.laarne.be/corona

Het containerpark is een inrichting, vergund door de overheid, die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met het oog op de recyclage van grondstoffen, mogelijk te maken en dit door middel van de brengmethode.

Het containerpark is eigendom van de Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan, 201 te 9200 Dendermonde die terzelfder tijd de uitbater ervan is.

Wil je meer informatie of heb je klachten, dan kun je terecht op het nummer : 0800/92 992 van VERKO.

Wil je een groencontainer aanvragen of wens je er meer informatie over: 052/25 18 36

Heb je klachten betreffende de afhaling van GFT, PMD, P&K en het restafval : 0800/92 992

Klik hier voor de sluitingsdagen in 2019 en hier voor het reglement (update mei 2019). Eventueel bijkomende sluitingsdagen worden via het infoblad en aan de ingang van het containerpark aangekondigd.

Aanvraag Tijdelijke Toegang Containerpark

Niet- inwoners van de gemeente Laarne die een tijdelijke toegang wensen voor het containerpark van Laarne kunnen daarvoor dit formulier.  De aanvraag wordt onderzocht door onze  Milieudienst en wordt vervolgens voorgelegd aan de burgemeester. Indien hij zijn toestemming geeft, wordt de aanvraag doorgegeven aan de afvalintercommunale Verko. Die maakt dan een tijdelijke toegangskaart aan en contacteert de aanvrager wanneer deze kaart klaar is.

Selectief sorteren van bouw- en sloopafval

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Producten

Contact

Veldmeersstraat
9270 Laarne
T 09/366 57 19

Openingsuren

Maandag

gesloten

Dinsdag

van 13u tot 18u30

Woensdag

van 13u tot 18u30

Donderdag

van 13u tot 18u30

Vrijdag

van 13u tot 18u30

Zaterdag

van 9u tot 14u40

Zon- en feestdagen gesloten