De aanvragers die bij de gemeentelijke administratie langsgaan voor het indienen van een aanvraag voor erkenning van de handicap, hebben vier keuzemogelijkheden :

1.Aanvraag voor het verkrijgen van een parkeerkaart

2.Aanvraag voor het verkrijgen van een verminderingskaart voor het openbaar vervoer

3.Aanvraag voor het verkrijgen van een attest van de handicap

4.Aanvraag voor het verkrijgen van een tegemoetkoming

De drie eerste type aanvragen geven geen aanleiding tot een administratief onderzoek bij de Directie-generaal Personen met een handicap. De gemeenteadministratie geeft aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger de medische formulieren.

In het vierde geval geeft de gemeenteadministratie naast de medische formulieren ook de administratieve formulieren die gebruikt worden om het recht op een tegemoetkoming vast te stellen.

De medische formulieren moeten worden ingevuld door de behandelende arts of een andere arts gekozen door de persoon met een handicap. Deze ingevulde formulieren moeten daarna worden opgestuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap.

Wanneer de persoon met een handicap een aanvraag indient voor een tegemoetkoming moet hij ook de administratieve documenten invullen.

Laatst gewijzigd op: 2/05/11

Dienst Bevolking

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 02
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be