Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Een bibliotheekbeleidsplan verwoordt wat de gemeente met haar bibliotheek de komende beleidsperiode wil bereiken, en bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Sterktezwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie gericht op de werking van de bibliotheek 
  •  Algemene doelstellingen van de bibliotheek
  •  Ondersteuning van de bibliotheek door de gemeente
  •  Beschrijving van het participatieproces

Bibliotheekbeleidsplan 2008-2013

Bibliotheek (openingsuren)

Bibliotheekraad

Laatst gewijzigd op: 12/04/16