Het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de volgende jaren zal sturen.

Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd.

Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden, waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven, waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer.

Iedereen kan dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan hieronder raadplegen of komen inkijken na afspraak met de dienst Ruimtelijke Ordening. Dit GRS kan ook worden aangekocht op CD tegen de prijs van 5,00 euro.

GRS

Laatst gewijzigd op: 29/01/19

Grondgebiedszaken

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
omgeving@laarne.be