• Het gemeentehuis en Sociaal Huis blijven gesloten, maar je kan er wel terecht op afspraak:
  tel. gemeentehuis: 09 365 46 00 / tel. sociaal huis: 09/365 46 90 / info@laarne.be
  Op die manier wil de gemeente zo weinig mogelijk mensen in het gemeentehuis /Sociaal Huis samen brengen en de kans op verspreiding tot een minimum te beperken.
  Het aankopen van huisvuilzakken, -stickers en afhalen van rattenvergif is op dit moment niet mogelijk. Huisvuilzakken zijn te verkrijgen bij deze handelaars.
 • De bibliotheken van Laarne en Kalken gaan open vanaf 8 juni. Alles over de aangepaste dienstverlening, coronamaatregelen en de afhaalservice lees je HIER.
  Op de facebookpagina en website van de bib vind je het laatste nieuws en leuke tips om de dagen in quarantaine te vullen. De inleverbus (enkel in Laarne) blijft beschikbaar. Sowieso is de leentermijn van alle materialen verlengd tot 30 juni 2020.
 • De vrijetijdsdienst blijft gesloten tot minimaal 8 juni.. Sportkampen, Grabbelpas, … en geplande gemeentelijke evenementen/activiteiten zijn opgeschort tot en met 30 mei.
 • De sportdienst blijft volledig gesloten met uitzondering van volgende buitenaccommodatie: tennisplein, omnisportveld, beachvolleybalplein (zowel in de Boomtuin als in de Veldmeers). Hiervoor kan je online reserveren (enkel inwoners Laarne). Atletiektrainingen kunnen doorgaan, met één trainer en twee sporters, eveneens met tijdslot.
 • De speelpleinen worden nog niet open gesteld, aangezien daar de social distancing regels niet kunnen gerespecteerd worden.
 • Omgevingsvergunningen:

  1. Tijdelijke maatregelen omgevingsvergunning
   Om de aanvraag tot omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) te beoordelen, is een uitgebreid proces nodig: beoordelen van de plannen, adviezen opvragen, eventueel organiseren van een openbaar onderzoek, etc. Hierbij is veelvuldig contact vereist tussen de betrokken partijen. Door de coronacrisis is dit momenteel niet of slechts in mindere mate mogelijk. De Vlaamse Regering stelde nieuwe maatregelen voor om de procedure van deze omgevingsvergunning tijdelijk anders aan te pakken en ter facilitering hiervan werd op 24 maart 2020 het Noodbesluit Omgevingsvergunning van kracht. De ingestelde maatregelen dienen ertoe tegemoet te komen aan de onvermijdelijke gevolgen van de gezondheidscrisis, echter zonder de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang te brengen. Op die manier kunnen mensen zonder al te veel hinder hun bouwplannen voortzetten. De belangrijkste voorvloeiingen vanuit dit besluit volgen hieronder.
  2. Nieuwe dossiers
   Wat het indienen van je dossier betreft verandert er weinig of niets. Nieuwe dossiers kunnen nog steeds worden opgestart en opgevolgd via www.omgevingsloketvlaanderen.be. Bij eventuele vragen kan je bellen naar 09 365 46 10 of mailen naar omgeving@laarne.be. De beslissingstermijn van het college van burgemeester en schepenen werd verlengd met 60 dagen ofwel 30 dagen afhankelijk van het type dossier. In de praktijk werken onze diensten maximaal verder volgens de oude basisregels. Ze opteren ervoor de noodregelgeving slechts bij uitzondering te gebruiken.
  3. Openbaar onderzoek – opschorting tot 24 april
   Voor bepaalde dossiers is een openbaar onderzoek nodig. Dit onderzoek omvat ook de mogelijkheid om de plannen fysiek in te kijken. Dit kan in huidige crisissituatie niet langer veilig verlopen. Op aangeven van de Vlaamse Regering werd dan ook dit onderdeel van de procedure gevoelig aangepast. De lopende openbare onderzoeken werden opgeschort tot 24 april. Daarna worden reeds geïnitieerde openbare onderzoeken hernomen,voor de resterende dagen. Er kunnen voorafgaand aan voornoemde datum ook geen nieuwe openbare onderzoeken worden opgestart. Zonder verder tegenbericht van hogerhand zullen onze diensten dus overgaan tot de (her)opstart van de openbare onderzoeken kortelings na 24 april.
  4. Verlenging beroepstermijn en uitstel start van de werken
   Voor wie niet akkoord gaat met de beslissing van de gemeente, werd de beroepstermijn verlengd van 30 tot 60 dagen. Wie zijn vergunning ontvangen heeft, kan ten gevolge hiervan de werkzaamheden dus pas starten na 65 dagen in plaats van 35 dagen. Deze ruimere tijd moet ervoor zorgen dat iedereen de tijd krijgt omeventuele bezwaren over te maken.
 • Buitenschoolse opvang en zomeropvang: aangepast draaiboek kinderopvang vanaf 2 juni en zomervakantie

De hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die gelden voor de noodopvang zijn beschreven in het draaiboek Corona – opvang schoolkinderen (Opgroeien).

https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-corona-opvang-van-schoolkinderen-20200520.pdf

Algemeen geldt dat:

 1. alle kinderen welkom zijn
 2. social distancing tussen kinderen (kleuter en lagere school) niet nodig is
 3. er geen regels gelden inzake minimale oppervlakte (4m² per kind is een aanbeveling)

Van 2 juni tot 30 juni:

 1. contactbubbels zijn beperkt tot de klasbubbel of max. 28 kinderen
 2. klasbubbels kunnen voor- en naschools gemixt worden (volgens bepaalde regels). In het ideale scenario behoudt men gedurende de volledige dag kinderen in de contactbubbel van de eigen klasgroep. Omdat dit weinig realistisch is in de voor- en naschoolse opvang, kan deze er voor kiezen om klasbubbels samen te brengen, rekening houdend met een paar basisprincipes: een samengestelde contactbubbel omvat maximaal 28 kinderen, een kleinere bubbel wordt toegevoegd aan een grotere bubbel en zo weinig mogelijk klasbubbels worden samengebracht in een opvangbubbel. Als het echt niet anders kan, kunnen zelfs kinderen van verschillende scholen samengebracht worden in de voor- en naschoolse opvang. Al moet dit echt wel vermeden worden.
 3. mondmaskers zijn enkel nodig voor kinderbegeleiders in de opvang van 6-12 jaar en als er geen afstand kan bewaard worden
 4. de regels uit het draaiboek gelden ook voor de noodopvang (opvang tijdens de schooluren).
 5. er wordt een compensatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang van 60% van het aantal plaatsen (ipv 80%)

Voor de zomer:

 1. grosso modo worden dezelfde maatregelen gevolgd als in de jeugdsector.
 2. contactbubbels zijn beperkt tot 50 personen (kinderen en kinderbegeleiders)
 3. er worden wekelijks contactbubbels van max. 50 verschillende personen gevormd
 4. ouders en kinderen maken per week gebruik van hetzelfde aanbod (of de ruime gezinsbubbel)

het is hierbij niet mogelijk om binnen dezelfde week in te schrijven voor een divers aanbod. Vb. op maandag en donderdag opvang in het IBO en op dinsdag, woensdag en vrijdag een sportkamp kan niet.

Een ouder mag een kind inschrijven voor vb. maandag en donderdag en de rest van de week het kind zelf opvangen. Dit kind zal echter volwaardig geteld worden bij het maximum van 50, de IBO mag voor de overige dagen geen ander kind toevoegen aan de bubbel.

 1. de mondmaskers moeten enkel nog voor kinderbegeleiders in contacten met ouders of volwassenen
 • Buitenspeeltuinen en natuurgebieden:
  - Alle gemeentelijke buitenspeelterreinen zijn gesloten.
  - Wandelen, joggen en fietsen in de Kalkense Meersen blijft toegelaten. Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Maar je moet wel minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen.
  - Trek liefst zo dicht mogelijk bij huis de natuur in. Verplaats je dus van thuis te voet of met de fiets. De auto nemen om te gaan wandelen of joggen, is niet toegestaan.
 • Wijkpost lokale politie: Vanaf 4 mei kan je weer op afspraak terecht in het politiehuis van Wetteren en de wijkposten van Laarne en Wichelen.
  OPGELET: Maak in de PZ Wetteren Laarne Wichelen voortaan eerst een afspraak om langs te komen voor een klacht of een aangifte. KLIK HIER VOOR EEN AFSPRAAK
 • De vrijdagmarkt gaat tot nader order NIET door.
 • Juridisch advies OCMW in samenwerking met Commissie Juridische Bijstand voorlopig alleen telefonisch: Wie dat wenst kan bij het OCMW terecht voor gratis juridisch advies over de meest diverse onderwerpen. Dit advies wordt gegeven door een advocaat, afgevaardigd door de Commissie voor Juridische Bijstand van Dendermonde. Die commissie besliste om fysieke permanenties in het kader van de eerste lijnsbijstand voorlopig op te schorten tot en met 19 april 2020. Dit betekent dat de permanenties WEL nog doorgaan, maar dus NIET in het Sociaal Huis.

  Wie wil kan nog steeds een afspraak maken. Vervolgens zal je op dat afgesproken tijdstip, telefonisch gecontacteerd worden door een medewerker via zijn of haar geanonimiseerd telefoonnummer. Je moet dus telefonisch bereikbaar zijn op het voorziene uur, en minstens een kwartier ervoor en erna.

  Contact en info: 09/365 46 90 – sociale.dienst@ocmwlaarne.be

 • Thuiszorg Zorgband

Laatst gewijzigd op: 03/06/20