Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als algemene ramp (archief)

15 februari 2020

De Vlaamse regering heeft de storm en rukwinden die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019, erkend als ramp. Wie stormschade heeft, kan tot 31 maart 2020 een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe vraag ik een financiële tegemoetkoming aan?

 • Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.
 • Bijkomende informatie kan u vinden op de website van het Vlaams Rampenfonds. Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds (02/553.50.10 - rampenfonds@vlaanderen.be). (DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel)

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.  Wie schade geleden heeft, doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.                      

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico vormen;
 • goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
            - de niet-binnengehaalde oogsten;
            - de levende veestapel buiten het gebouw;
            - de bodem;
            - de teelten;
            - de bosaanplantingen;
 • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
 • openbare domeingoederen.

Laatst gewijzigd op: 17/02/20

Deel deze pagina

stormschade.jpg
© Pixabay

Nieuwsoverzicht