Wintervogels langs de Zeeschelde (archief)

03 december 2019

Op zondag 15 december 2019 organiseert Grenzeloze Schelde samen met Natuurpunt een info- en vormingsdag ‘Wintervogels langs de Zeeschelde’. Wetenschappers, overheden, milieu- en natuurgroepen, wakkere burgers en vogelliefhebbers ontdekken per schip de prachtige natuur langsheen de Zeeschelde en tegelijk welke watervogels hier tijdens de wintermaanden te vinden zijn.

Vogels zijn één van de grote rijkdommen in het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. De doortrek- en winterperiode is het hoogseizoen voor watervogels: trekvogels komen van duizenden kilometers ver verpozing zoeken en eten langs de Schelde. Het gaat hier voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. Andere soorten watervogels zoals duikers, futen en aalscholvers komen maar in kleine aantallen voor.

Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels is een vaststaand feit. Watervogels kunnen gezien worden als barometers van een estuarien ecosysteem.

Tijdens de boottocht vanuit Temse ontdekt de deelnemer onder deskundige begeleiding van vogelkenner Walter Roggeman van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt de vogels die in deze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water voorkomen. Na een korte inleiding van Gunther Van Ryckegem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek speuren de deelnemers de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde. Elias Verbanck van Agentschap Natuur en Bos geeft onderweg toelichting over de natuurontwikkeling van de Sigmagebieden waar het schip  voorbijvaart.

Praktisch

Wanneer: zondag 15 december 2019 van 9.30 tot 13.00 uur

Waar: vertrek en aankomst: Wilfordkaai 14, Temse

Kostprijs: 15 euro, inclusief boottocht, onthaalkoffie of -thee en soep op de middag.

Grenzeloos

Programma

Inschrijven verplicht met dit formulier

Grenzeloze Schelde ijvert, via grensoverschrijdende samenwerking, voor een integraal, duurzaam en participatief waterbeheer voor het geheel van het ecosysteem van de Schelde en haar zijrivieren.
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt m.m.v. Agentschap Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en De Milieuboot.

Laatst gewijzigd op: 03/12/19

Deel deze pagina

kievit01_Copyright_WPoelman.jpg
© W. Poelman

Nieuwsoverzicht