‘Bijzondere’ afvalophalers op de werkvloer tijdens Week van Afvalophaler en parkwachter (archief)

21 november 2019

Girlpower verzekerd vandaag bij de VERKO-ophaaldienst: drie dames uit de raad van bestuur en de interne preventieadviseur engageerden zich voor één keer als ophaler. Ook twee directieleden liepen vandaag achter de vuilniswagen om afval in te zamelen. Met deze actie tonen ze tijdens deze Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter respect voor het beroep van afvalmedewerker.

Schoon beroep … in schaduw van geweld
Uit een rondvraag bij 42 ophalers en chauffeurs van Verko blijkt dat 19 procent dagelijks te maken heeft met scheldpartijen en minstens één keer per jaar met fysiek geweld. Van de 12 ondervraagde recyclageparkwachters is een derde wekelijks slachtoffer van verbaal geweld. Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko betreurt deze nare ervaringen: “Inwoners uiten hun boosheid voor geweigerd afval of beginnen opgejaagd te claxonneren achter de vuilniswagen, terwijl afvalmedewerkers ook maar mensen zijn die net opgeleid zijn om enkel het correct gesorteerde afval op de baan mee te nemen of op het park te aanvaarden. Ze hebben een schoon beroep, laten we het dan ook schoon houden.”

Engagement bestuur en directie
Ter gelegenheid van de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter zamelde waarnemend algemeen directeur, Peter De Leeuw vandaag blauwe zakken in Melle in. Hij maakte tijdens de ronde zijn medewerkers er graag op attent om geweld steeds op het werk te rapporteren in het zogenaamde register van feiten door derden: “Hiermee wil Verko risico’s identificeren en evalueren om collectieve preventiemaatregelen voor te stellen.”

Afdelingshoofd afvalbeheer Bart Descamps haalde vorig jaar restafval op en zamelde vandaag papier en karton in: “Ik ondervind dat deze ronde trager verloopt, omdat je per adres meer afval inzamelt. Opvallend is overal de grote hoeveelheid karton. Bij het tillen van grote dozen is voorzichtigheid geboden, want goed gevuld met oude kranten en tijdschriften dikt het gewicht snel aan.” Speciaal om de impact van ballast aan den lijve te ondervinden, was de interne preventieadviseur Annelies Van de Velde vandaag ook op pad.
Ondervoorzitter Roos Locquet en bestuurslid Els Lambrecht engageerden zich voor de ophaling van restafval: “Via dit initiatief staan we dichter bij onze ophalers. Door als raad van bestuur deel te nemen aan deze dag willen we duidelijk aangeven dat de afstand tussen bestuur en werknemers nooit te groot mag zijn.”Bestuurslid Nele Cleemput haalde PMD in Baasrode op: “Het is zwaar werk, maar tegelijk een mooie job, want je houdt de buurt proper en gelukkig is de dankbaarheid van de mensen groter dan het aantallen gevallen van fysiek of verbaal geweld.”

Verko - Roos2 Roos en haar team2

Laatst gewijzigd op: 21/11/19

Deel deze pagina

Verko - Roos.jpg
© Verko - Ondervoorzitter Roos Locquet mee aan het werk tijdens huisvuilophaling

Nieuwsoverzicht