Start voorbereidende werken Bontinkstraat (archief)

06 november 2019

In de tweede week van november 2019 starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken voor de grote rioleringswerken in de Bontinkstraat, Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat, Portugiezenstraat, de Pennemansbaan en een deel van de Dendermondsesteenweg (N445).

De rioleringswerken zelf beginnen in juli 2020. Er zal voor de buurtbewoners een infoavond georganiseerd worden, zodra de aannemer bekend is. In deze straten wordt dan de riolering vernieuwd waarna het wegdek wordt heraangelegd.

Timing

  • Als eerste wordt langs de Dendermondsesteenweg gewerkt. Het gedeelte langs de gewestweg zal vermoedelijk tot januari duren. Mocht de vergunning van AWV niet tijdig klaar zijn (en die van de beide gemeenten wel), zal eerst worden gewerkt in de Pennemansbaan. Voor deze werken is er geen of slechts beperkte hinder voor het verkeer op de Dendermondsesteenweg.
  • De werken voor de heraanleg van de toevoerleiding van de Watergroep zullen starten begin januari. Er wordt gewerkt van aan de hoogspanningscabine in Overmere tot aan het Bosstraatje in Kalken (in die richting). Tussen de cabine en de Gaverstraat is een halve wegbreedte nodig als werfzone. Hier zal worden gewerkt met tijdelijke lichten (vermoedelijk 1,5 à 2 weken). Vanaf de Gaverstraat tot aan het Bosstraatje kan er worden gewerkt met doorgang richting Gent over de Dendermondsesteenweg + een omleiding richting Overmere via Bosstraatje, Vromondstraat en Gaverstraat.
  • Na de werken op de N445 zal worden gezorgd dat de Bontinkstraat tussen Dendermondsesteenweg en het Mussenstraatje (Overmere) eerst wordt aangepakt, zodat deze tegen de zomer klaar zijn om als omleidingsweg te gebruiken.
  • De gemeente Laarne zal een werfinrichtingszone voorzien op de vrachtwagenparking in de Wallekens.

Vanaf de start van de eigenlijke rioleringswerken zullen de werken gedetailleerd kunnen worden opgevolgd op de projectpagina op www.aquafin.be en zullen wij ook verder berichten hierover.

Laatst gewijzigd op: 06/11/19

Deel deze pagina

werkenopgelet.jpg
© Gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht