Versoepelingen maatregelen ziekte van Newcastle (archief)

05 september 2018

Hobbykwekers mogen met hun vogels opnieuw deelnemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen, mits strikte naleving van onderstaande voorwaarden:

 • De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet vooraf de toelating hebben van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
 • Alle pluimvee op de niet-commerciële verzameling moet een gesloten pootring hebben.
 • Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is minimaal 3 weken en maximaal 9 maanden vóór het begin van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle. Dit moet aangetoond kunnen worden bewijs van de dierenarts.
 • De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende vogels voldoen aan deze voorwaarden.
 • De organisator houdt een register bij voor elke verzameling. Dat register moet hij minstens vijf jaar bewaren. In het register noteert hij voor elke deelnemende hobbypluimveehouder de naam,  het adres, het aantal deelnemende vogels en hun identificatienummer.

De verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten mag nog altijd enkel gebeuren door pluimveehandelaars die daarvoor de toelating hebben van het FAVV.

Wat is de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke en in sommige gevallen dodelijke ziekte onder vogels. De symptomen zijn:

 • ademhalingsproblemen
 • verstoring het zenuw- en spijsverteringsstelsel
 • verminderde eetlust
 • sufheid
 • verminderde leg
 • sterfte

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. Alle eieren, kippenvlees en kippenproducten zijn veilig en kan je zonder problemen eten. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

Hoe kan je je kippen beschermen?

Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, via besmet voeder of drinkwater verontreinigd door uitwerpselen. Neem daarom onderstaande preventieve maatregelen. 

 • Vermijd contact met andere kippen en wilde vogels. Zorg ervoor dat andere kippen en wilde vogels niet aan het voeder en water kunnen van jouw kippen. Zet het onder een dakje en hang eventueel een net boven je hok.
 • Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok
 • Vaccineer je kippen. Neem hiervoor contact op met je dierenarts. 

Meer info? 0800 13 550 - Dossier ziekte van Newcastle op website Voedselagentschap: www.favv-afsca.fgov.be/newcastle 

Laatst gewijzigd op: 05/09/18

Deel deze pagina

haan pixabay.jpg
© pixabay

Nieuwsoverzicht