Waterschaarste- beperkte versoepeling van de maatregelen in Oost-Vlaanderen (archief)

03 augustus 2018

Op donderdag 2 augustus 2018 riep wnd. gouverneur Didier Detollenaere opnieuw alle betrokken actoren samen om de situatie en de opgelegde maatregelen in de provincie te evalueren. Op basis van het advies van de experts werden de maatregelen, genomen door het politiebesluit van 27 juli 2018, lichtjes aangepast. De nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het politiebesluit van 3 augustus 2018 en worden onmiddellijk van kracht.

Sproeiverbod
Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap. De weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag. Daarom blijft het verboden om water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, met uitzondering van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor de besproeiing van moestuinen maar enkel tussen 18u en 10u en met niet-leidingwater;
  • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater.Het sproeiverbod blijft dus van toepassing, maar voor de uitzonderingen (bepaald in het politiebesluit van 27 juli 2018) waarbij wel nog kan gesproeid worden met niet-leidingwater voor moestuinen, sportterreinen en in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen), worden de uren waarop men mag besproeien uitgebreid van 20u tot 8u naar 18u tot 10u.
  • Deze wijziging is er gekomen op vraag van de landbouwsector, omdat de beschikbare sproeiperiode te beperkt was om de besproeiing van hun teelten rond te krijgen. Deze versoepeling werd doorgetrokken naar de andere uitzonderingen (moestuinen en sportterreinen).

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
Het verbod op captatie voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders, met uitzondering van captatie voor de openbare drinkwatervoorziening, blijft behouden. Deze maatregel geldt echter niet meer voor het capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Dit om ervoor te zorgen dat vee kan beschikken over voldoende drinkwater.

(informatie overgenomen van de website van de gouverneur)

Laatst gewijzigd op: 03/08/18

Deel deze pagina

garden-hose-413684_960_720.jpg
© gemeente laarne

Nieuwsoverzicht