Schade door droogte in land-en tuinbouw? Meld het ons voor 11 augustus 2018 (archief)

10 augustus 2018

Ben je land- of tuinbouwer met gronden in Laarne en hebben je gewassen schade geleden door de uitzonderlijke droogte? Laat dan zo kort mogelijk ná de schade de vaststellingen doen en ook net vóór de oogst.

Meld ons deze schade vóór 11 augustus 2018 via het aangifteformulier en mail het naar milieu@laarne.be. Ondersteun jouw aangifte met foto’s waar mogelijk en verwijs eventueel naar weegbonnen.

Nadat we alle schademeldingen ontvangen hebben, zal de schattingscommissie zo snel mogelijk langskomen voor een voorlopige schadevaststelling. De commissie controleert of de schade veroorzaakt is door de droogte. Net vóór de oogst komt de schattingscommissie een tweede maal langs om de definitieve schade vast te stellen.

We zijn in afwachting dat de droogte in 2018 als ramp binnen onze provincie of ons land erkent wordt. Er is nog geen uitgewerkte procedure en zijn er nog geen beslissingen omtrent bijvoorbeeld de minimale percentages verlies om aanspraak te kunnen maken op het (landbouw)rampenfonds. Toch is het belangrijk om nu al de nodige voorbereidingen te treffen.

De gemeente zal op basis van de voorlopige vaststellingen een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen doorgeven aan de Vlaamse Overheid - Departement Landbouw en Visserij of  Departement Kanselarij en Bestuur, naargelang de erkenning als landbouwramp of algemene ramp.

Meer info: http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Laatst gewijzigd op: 10/08/18

Deel deze pagina

droogte.jpg
© pixabay

Nieuwsoverzicht