Bekendmaking: Verzoek tot bijstelling milieuvergunning Algrobo-Reparal NV (archief)

15 mei 2018

Algrobo-Reparal nv, Veldmeersstraat 31, 9270 Laarne, heeft een verzoek tot bijstelling van de milieuvergunning (klasse 1-inrichting) d.d. 10/11/2011 ingediend, gewijzigd door de milieuvergunning dd. 27/06/2013 (wijziging van de sectorale milieuvoorwaarden) en de milieuvergunning dd. 23/11/2017 (wijziging van de bijzondere milieuvoorwaarden).

Het betreft het bouwen van een industriehal op een bestaand industrieterrein De loods is voorzien voor het stallen van aanhangwagens, opleggers e.d. voor landbouwwerkzaamheden. De bijkomende loods wordt gebouwd als opslagruimte. Er worden geen activiteiten uitgevoerd.

De exploitatie is gelegen op de percelen te Laarne 1ste afdeling, sectie B, nrs. 1073c, 1073d, 1062a. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek, is de provincie.

De aanvraag ligt van 16/05/2018 tot en met 15/06/2018 alle werkdagen ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op het adres Dorpsstraat 2 9270 Laarne en via het digitaal geoportaal. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Laatst gewijzigd op: 15/05/18

Deel deze pagina

IMG_5927.JPG
© Gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht