Bekendmaking openbaar onderzoek: Voornemen voor gedeeltelijk verleggen van de private buurtweg ter hoogte van het Kleistraatje (archief)

06 april 2018

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2018 het voornemen voor het gedeeltelijk verleggen van de private buurtweg ter hoogte van het Kleistraatje, opgenomen onder het nummer 79 in de Atlas der Buurtwegen van Laarne, voorlopig vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voormelde dossier ter inzage wordt gelegd.
Het dossier ligt gedurende 30 kalenderdagen ter inzage op het gemeentehuis van Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, op de burelen van de technische dienst.
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 16 april 2018 tot en met 17 mei 2018 om 14u00.
Opmerkingen en bezwaren kunnen gedurende de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de technische dienst, Dorpsstraat 2 te Laarne.

Laatst gewijzigd op: 06/04/18

Deel deze pagina

Kleistraatje.JPG
© Google Maps

Nieuwsoverzicht