Opname op de kermisaffiche sinksenkermis 2018 (archief)

12 maart 2018

In het weekend van Pinksteren is de jaarlijkse kermis te Laarne. Ter gelegenheid van deze kermis wordt elk jaar een affiche opgemaakt. We doen hierbij een warme oproep aan alle zelfstandigen en verenigingen die ter gelegenheid van de kermis een optreden of andere kermisactiviteiten organiseren, om deze activiteiten door te geven via het formulier opname op de kersmisaffiche. Vergeet uiteraard ook niet om , bij de organisatie van een evenement ook de noodzakelijke aanvraagformulieren  in te vullen.

Het gemeentebestuur behoudt te allen tijde het recht om de ingewonnen informatie aan te passen, in te korten, te vervolledigen of weg te laten.

De gegevens moeten worden doorgegeven aan de dienst interne zaken & communicatie uiterlijk op 30 maart 2018 ! Aangezien het gebruikelijk is dat het kermisprogramma ook vermeld wordt in het infoblad van mei-juni is het noodzakelijk dat wij deze termijn kunnen respecteren (in verband met de opmaak en druk van het infoblad). Laattijdige informatie zal dan ook niet meer kunnen gepubliceerd worden.

Laatst gewijzigd op: 12/03/18

Deel deze pagina


@ gemeentebestuur

Nieuwsoverzicht