Openbaar onderzoek afschaffing buurtweg 91 (archief)

04 maart 2018

Voornemen tot het afschaffen van buurtweg 91 ter hoogte van de percelen 2° afd. Sie B - 801K-801F/delen (Scheestraat 14a), alzo opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Laarne.

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2018 het voornemen tot het afschaffen van buurtweg 91 ter hoogte de Scheestraat 14a te 9270 Laarne voorlopig vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voormelde dossier ter inzage wordt gelegd.

Het dossier ligt gedurende 30 kalenderdagen ter inzage op het gemeentehuis van Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne, op de burelen van de technische dienst.

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 05 maart 2018 tot en met 05 april 2018 om 14u00.

Opmerkingen en bezwaren kunnen gedurende de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de technische dienst.

Te 9270 Laarne, 01 maart 2018.

Laatst gewijzigd op: 04/03/18

Deel deze pagina

ob afschaffing bw 91.JPG
@ gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht