Opstart openbaar onderzoek Electrabel (archief)

10 januari 2018

Electrabel N.V. , Simon Bolivarlaan 34 1000 Brussel, heeft een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde uit de vergunning (klasse 1-inrichting) d.d. 28/04/2011 ingediend. Het betreft een bijstelling van de bijzondere voorwaarde geluid, opgenomen in de milieuvergunning d.d. 28/04/2011. De exploitatie is gelegen op de percelen gelegen tussen Eethoek en Bontinckstraat 9270 Laarne, kadastraal bekend onder Laarne, 2de afdeling, Sectie B, nrs. 16, 294A.
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek, is het Gewest.

De aanvraag ligt van 10/01/2018 tot en met 09/02/2018 alle werkdagen van 9 tot 11u30 ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke milieudienst, op het adres Dorpsstraat 2 9270 Laarne. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Laatst gewijzigd op: 10/01/18

Deel deze pagina


© Gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht