Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning klasse 1 – Algrobo-Reparal NV., Veldmeersstraat 31 - 33, 9270 Laarne (archief)

04 december 2017

Op 23 november 2017 verleende de Deputatie aan Algrobo-Reparal N.V., Veldmeerstraat 31-33, een omgevingsvergunning voor een termijn tot en met 9 november 2031, voor het bijstellen van de geldende exploitatievoorwaarden van een aannemersbedrijf in grondwerken, op de percelen gelegen te Veldmeersstraat 33 9270 Laarne, kadastraal bekend onder LAARNE 1 AFD/LAARNE/, Sectie B, Nr(S) 1038/d, 1062/a, 1073/c en 1073/d. De omgevingsvergunning van 10 november 2011 wordt als volgt gewijzigd:

  • De bijzondere voorwaarde 25 (streepje 6) wordt vervangen door volgende voorwaarde:

"Er mag niet ter plaatse worden gebroken. Enkel zeven is toegelaten gedurende twaalf maal één week per jaar. Het zeven is verboden op zaterdagen, zondagen en feestdagen evenals gedurende de schoolvakanties. Het zeven is enkel toegelaten tijdens de dagperiodes en wordt twee weken voorfgaand aan de werken gemeld aan het college van burgemeester en schepenen en de afdeling handhaving van het departement Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten."

  • De bijzondere voorwaarde 27 wordt vervangen door

“Het zeven dient te gebeuren met het respecteren van de aannames (o.m. locatie, bronvermogenniveau van de zeefinstallatie, enkel toepassing van de mobiele knikarmschop voor voeding van de zeef,…) in de geluidsstudie van 1 juni 2016 (ref.1604-1487) uitgevoerd door Hugo Verhas- Akoestiek.”

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 5 december 2017 tot en met 4 januari 2018, ter inzage van het publiek bij de dienst milieu van het Gemeentebestuur. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse Minister voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 4 januari 2018.

Laatst gewijzigd op: 05/12/17

Deel deze pagina

Bekendmaking Algrobo.JPG
© Gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht