Nieuwe vacature DESKUNDIGE OMGEVING Contractueel Vervangingsopdracht (archief)

04 oktober 2017

Het gemeentebestuur van Laarne is op zoek naar EEN DESKUNDIGE OMGEVING

Voltijds - vervangingsovereenkomst - salarisschaal B1-B3

Functie :

De deskundige omgeving heeft de administratieve organisatie van omgevingsaanvragen tot taak in de meest ruime zin. Hij/zij verzorgt de beleidsvoorbereiding en uitvoering en begeleidt de burger met al zijn vragen in de materie van de ruimtelijke ordening en milieu.

Meer info

De infobrochure met inschrijvingsformulier kan je hier downloaden. Het volledige publicatiebericht vind je hier.

Solliciteren tot uiterlijk 16 oktober 2017 (datum poststempel, mailbericht of ontvangstbewijs telt).

Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, samen met de nodige stukken, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs

Bij < 5 kandidaturen mogelijk nieuwe oproep om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

Laatst gewijzigd op: 04/10/17

Deel deze pagina


-

Nieuwsoverzicht