Werken bij de gemeente Laarne: diverse vacatures! (archief)

04 september 2017

Het gemeentebestuur van Laarne gaat over tot de aanleg van diverse werfreserves:

  1. voor de functie van DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL (2de oproep) - solliciteren kan tot uiterlijk 11 september 2017

  2. voor de functie van DESKUNDIGE VRIJE TIJD (Contractueel - salarisschaal B1-B3) - solliciteren kan tot uiterlijk 2 oktober 2017 (*)

  3. voor de functie van MEEWERKEND PLOEGVERANTWOORDELIJKE (Statutair - salarisschaal D4-D5) solliciteren kan tot uiterlijk 25 september 2017

  4. voor de functie van TECHNISCH ASSISTENT (Contractueel – salarisschaal D1-D3) - solliciteren kan tot uiterlijk 25 september 2017

Het volledige publicatiebericht en de verschillende infobundels vindt u hier.

Contact en meer info: dienst Personeel & Organisatie - 09/365 46 32 -  vacatures@laarne.be

Solliciteren: Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier uit de infobrochure en bezorg het, binnen de gestelde termijn, samen met alle daarop vermelde documenten, aan het college van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne per aangetekend schrijven, per e-mail aan vacatures@laarne.be met vraag om ontvangstbevestiging, of door overhandiging aan de dienst Personeel & Organisatie tegen ontvangstbewijs

  • (*) Laatstejaarsstudenten die met hun kandidatuur een studiebewijs kunnen voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van vier maanden hun einddiploma kunnen behalen, worden tot de procedure toegelaten. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling
  • De werfreserves zullen een duur van twee jaar hebben.
  • Bij < 5 kandidaturen wordt er mogelijk een nieuwe oproep georganiseerd om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen

Laatst gewijzigd op: 04/09/17

Deel deze pagina


-

Nieuwsoverzicht