Opname activiteiten Kalkenkermis op kermisaffiche 2017 (archief)

04 juli 2017

In het weekend van 16 september 2017 is er de jaarlijkse kermis te Kalken. Ter gelegenheid van deze kermis wordt elk jaar een affiche opgemaakt. We doen hierbij een warme oproep aan alle zelfstandigen en verenigingen die ter gelegenheid van de kermis een optreden of andere kermisactiviteiten organiseren, om deze activiteiten door te geven via het formulier opname op de kersmisaffiche. Vergeet uiteraard ook niet om , bij de organisatie van een evenement ook de noodzakelijke aanvraagformulieren  in te vullen.

Het gemeentebestuur behoudt te allen tijde het recht om de ingewonnen informatie aan te passen, in te korten, te vervolledigen of weg te laten.

De gegevens moeten worden doorgegeven aan de dienst interne zaken & communicatie uiterlijk op 18 juli 2017 !  Laattijdige informatie zal dan ook niet meer kunnen gepubliceerd worden.

Laatst gewijzigd op: 04/07/17

Deel deze pagina


Gemeente Laarne

Nieuwsoverzicht