Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten.

Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

  • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
  • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.

U kan uitgebreide informatie met betrekking tot ambulante handel vinden op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ambulante activiteiten)

Op de website vindt u informatie over de specifieke toelatingen die u moet aanvragen vóór de inschrijving van de bedrijfsactiviteit van een onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een uitgebreide infobrochure van het Fod betreffende de ambulante handel kan u hier raadplegen.

Deze brochure is op de eerste plaats voor het « grote publiek » bedoeld, maar ze biedt tevens heel wat nuttige informatie voor ambulante en gevestigde handelaars, ambtenaren van de gemeenten, organisatoren van verkopen zonder commercieel doel of rommelmarkten en de handelaars en particulieren die eraan deelnemen.

Laatst gewijzigd op: 11/03/10

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be