Alle bedrijven of particulieren die in België actief zijn in de voedselketen moeten gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist.

Zo mag de professionele ambulante verkoop van voedingsmiddelen enkel gebeuren wanneer de verkoper beschikt over een toelating (K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Dit impliceert tevens dat aan de algemene hygiëneregels de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne en het KB van 22/12/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne moet voldaan zijn.

U kan deze richtlijnen nalezen in het document in bijlage : "Richtlijnen voor de professionele ambulante verkoper vs. gelegenheidsverkoper"

Voor meer informatie betreffende de erkenningen en toelatingen kan u terecht op de website van FAVV.

Laatst gewijzigd op: 10/03/10

Interne zaken & communicatie

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 20
F 09/366 29 70
gemeentebestuur@laarne.be