In het kader van het Burgemeestersconvenant worden diverse acties ondernomen.

 • Gemeenteraad Laarne keurt klimaatactieplan en actietabel goed - 30 november 2017

Wetenschappers zijn het er over eens: de door de mens veroorzaakte klimaatverandering is een feit. We stoten meer broeikasgassen uit dan ons ecosysteem kan opnemen, waardoor de gemiddelde temperatuur op globaal niveau stijgt en het klimaat verandert.

De klimaatverandering is het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen (vb. uitstoot door de wagen, industrie of gebouwen), de bekendste daarvan is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen, zoals de opslag in onze oceanen. Het is echter belangrijk op te merken dat een langzame afbouw van onze uitstoot van broeikasgassen (emissies) niet aan de orde is door de aanwezigheid van een “Tipping Point”. Hierbij bedraagt de opwarming tegen 2100 globaal 2 graden, deze grens is wetenschappelijk vastgelegd. (IPCC). Op dit “Tipping Point” is het zo goed als onmogelijk om de klimaatverandering nog tegen te houden en zorgen natuurlijke mechanismen ervoor dat de aarde zichzelf gaat opwarmen.
Door het vertraagde effect van de opwarming (opwarming pas merkbaar na 30-50 jaar na de uitstoot) is de urgentie uitermate hoog. Met een stijging van ongeveer 2,5 ppm (globale concentratie broeikasgassen in de lucht) per jaar is een absolute nul emissie (daling 95%) tegen 2050 noodzakelijk met een reeds sterke daling op korte termijn.

Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur dus onder de 2 °C houden.
Onze provincie wil werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Er wordt gestreefd naar het drastisch terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast wil ze ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Ook Laarne wil de strijd aangaan tegen de klimaatverandering. Zo ondertekent de gemeente het Europese Burgemeestersconvenant en engageert ze zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Met steun van de provincie Oost-Vlaanderen, en onder begeleiding van het studiebureau Zero Emission Solutions, wordt een ambitieus, maar tegelijk ook concreet en haalbaar ‘klimaatplan’ opgemaakt met acties rond mobiliteit, landbouw, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, het eigen patrimonium, aankopen, communicatie enz. … Daarnaast werkt de gemeente maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen.

Als eerste stap brachten we de CO2-uitstoot in 2011 op het grondgebied van onze gemeente in kaart. In totaal, over alle sectoren heen, was de uitstoot toen gelijk aan 50.857 ton CO2. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 4,14 keer zo groot is als de gemeente. De belangrijkste uitstoot (41 %) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor 28% van de uitstoot. Landbouw, handel, diensten en bedrijven nemen samen 28 % voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 3% van de totale uitstoot.

De gemeente maakt momenteel werk van klimaatmitigatie (het verminderen van de CO2-emissie) d.m.v. een klimaatactieplan voor elk van bovengenoemde sectoren. Met doelgerichte acties wordt een bepaalde reductie beoogd, deze staan per sector opgesomd in de actietabel. Dit klimaatactieplan en bijhorende actietabel werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 november 2017.

Meer info kan u bekomen bij de milieudienst (klimaatgezond@laarne.be of 09/365.46.18).

 • Definitieve resultaten 6de groepsaankoop groene stroom en aardgas Provincie Oost-Vlaanderen- resultaten gemeente Laarne

  - 52% van de gezinnen stapt over na groepsaankoop groene energie

  De zesde groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen was opnieuw een succes. Van de 68.760 Oost-Vlamingen die zich inschreven, beslisten 35.666 deelnemers (52%) om op het aanbod in te gaan. Mee door de groepsaankoop is er een jaar lang 149.936.072 kWh groene stroom verzekerd. Goed voor het milieu, maar ook voor het budget. Alle deelnemers samen besparen meer dan 7 miljoen euro!
  Er schreven zich ook 2.577 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen in, 1.288 daarvan maakte ook effectief de overstap naar een nieuw, groen contract.

  - Klimaatgezond Oost-Vlaanderen en Laarne

  Deze groepsaankoop sluit aan bij de ambitie van de Provincie en onze gemeente om samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.

  - 835 inschrijvers voor Laarne

  Uit Laarne schreven 835 deelnemers zich in, 57 hiervan passeerden via de gemeentelijke woondienst. Dat is goed voor 16,94% van de huishoudens in de gemeente – dit is meer dan 1 op 6 gezinnen die deelnam ! Laarne komt hiermee meteen op een verdienstelijke 2de plaats in de rangschikking van de 65 gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen.

  Omwille van onze inspanning en rangschikking krijgen we – voor het 3de jaar op rij – als bedanking vanuit de Provincie een waardebon voor het inrichten van een gratis sessie bandenspanning. Deze zal plaatsvinden eind september / begin oktober 2017. Exacte datum en locatie verschijnt nog in het infoblad en op de website.

  Bedankt alvast aan alle inschrijvers (inwoners, bedrijven, verenigingen,…) om zo Laarne op die mooie 2de plaats te krijgen.

 • Vlaamse Energielening toegankelijk voor iedereen - 11 mei 2017

  Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

  Sinds 1 juli 2015 geven alle energiehuizen leningen voor dezelfde werken. U kan een energielening krijgen voor:

  - dak- of zoldervloerisolatie
  - hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)
  - muurisolatie
  - vloerisolatie
  - luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen)
  - energiezuinig ventilatiesysteem
  - zuinige verwarmingsinstallatie
  - zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkele beglazing meer is
  - zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water
  - relighting of relamping (d.i. efficiëntiecontrole en aanpassing van de verlichting voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw)
  - energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen)

  Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond). Als inwoner van de gemeente Laarne kunt u voor het afsluiten van een Vlaamse Energielening terecht bij Energiehuis BEA vzw. Ook ondersteunt de gemeente de groepsaankopen van Energiehuis BEA (recent nog voor zonnepanelen, zonneboilers en muurisolatie) en de Provincie Oost-Vlaanderen (zonnepanelen).
  Op deze manier kan je én genieten van een extra groepsvoordeel én, indien gewenst, intekenen voor de Vlaamse Energielening.
  Meer info :
  - VZW BEA
  - 0800/930.30 (gratis nummer Energiehuis BEA)
  - info@vzwbea.be
  - Woondienst (Els Jacobs) * 09 365 46 11 *  woondienst@laarne.be 

  Noot : Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau). Opgelet : Geld lenen kost ook geld !

 • Groepsaankoop zonnepanelen – 2de editie Provincie Oost-Vlaanderen

  De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor het 2de jaar op rij een groepsaankoop zonnepanelen. Vanaf 31 maart tot en met 09 mei kan je vrijblijvend inschrijven via de website www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. Dit betekent nog niet dat je zonnepanelen moet kopen. Op basis van het aantal geïnteresseerden doen leveranciers een voorstel. Vanaf 29 mei ontvang je je persoonlijk voorstel. Je hebt dan tot en met 30 juni om te beslissen of je daarop ingaat. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een klimaatgezond Laarne en Oost-Vlaanderen. Vorig jaar ging de 1ste editie van de groepsaankoop zonnepanelen door. Meer dan 2800 Vlaamse gezinnen investeerden op deze manier in hun eigen duurzame energie.

  Vanaf de inschrijving tot na de installatie van de zonnepanelen blijft de Provincie beschikbaar om op al jouw vragen te antwoorden en je te begeleiden als er toch iets niet naar wens zou gaan.

  Heb je nog vragen over deze groepsaankoop ?
  www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen
  0800 26 8 03 ma-vr van 9 tot 17uur
  zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

  Belangrijk: voor het laten plaatsen van zonnepanelen kan je ook een Vlaamse Energielening aangaan. Voor inwoners van onze gemeente is dit bij Energiehuis BEA vzw.
  Meer info rond de Vlaamse Energielening en Energiehuis BEA vind je terug via www.vzwbea.be of 0800/930 30. Ook bij de woondienst (Els Jacobs) 09 365 46 11 of woondienst@laarne.be zetten ze je graag op weg.

 • Gratis energiescan voor KMO’s

  Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen biedt gratis energiescans aan KMO’s met een jaarverbruik van minstens 225 kWh. De scans worden uitgevoerd door het energieadviesbu­reau Zero Emission Solutions (ZES), dat onze gemeente ook begeleidt bij de opmaak van een klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant.

  De scan is gratis en vrijblijvend. Eventuele verdere coaching bij de implementatie wordt voor 40 % gesubsidieerd. Het aanbod blijft geldig tot eind november 2018.

  Ben je geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact op met het Agentschap Innoveren & Onder­nemen via het gratis nummer 0800 20 555 of mail naar keep@vlaio.be. Zij verwijzen u door naar het adviesbu­reau ZES dat voor u de energiescan en het implementatie­advies uitvoert.

  Meer info over het project en de voorwaarden, kunt u vinden op www.vlaio.be/keep

 • Zonnekaart Vlaanderen: hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?

  Het Vlaams Energieagentschap VEA analyseerde via nauwkeurige hoogtemetingen gans Vlaanderen om zo de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek van elk van de meer dan 2,5 miljoen daken te bepalen. Door dit te combineren met gedetailleerde informatie van het KMI kennen we de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones (veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere gebouwen of bomen).  Zo kreeg elk gebouw  (zelfs elk dakdeel van elk gebouw) een score.

  Voor gebouwen met een goede score berekenen we automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen! Meer over dit initiatief leest u hier

  Voor het plaatsen van zonnepanelen kunt u eveneens beroep doen op een voordelige Vlaamse Energielening. Om de Energielening toegankelijk te maken voor inwoners van Laarne werd een overeenkomst gesloten met Energiehuis BEA. Zij verstrekken nu voor Aalst maar ook voor Dendermonde, Wetteren, Wichelen, Laarne, Lebbeke, Berlare, Buggenhout, Hamme en Zele de lening. Op dit moment hebben zij ook een groepsaankoop lopen (nog t/m 31.03.2017) voor o.a. zonnepanelen. Meer info over de werking van Energiehuis BEA, de Vlaamse Energielening en de lopende groepsaankoop zonne-energie vindt u hier  Met vragen rond deze onderwerpen kunt u ook steeds contact opnemen met de Woondienst (Els Jacobs-) 09 365 46 11 – woondienst@laarne.be

Laatst gewijzigd op: 12/12/17